060 52 59 199 emditerm@gmail.com

Kontakt

Privredno društvo Emdi term doo se nalazi u Aranđelovcu na udaljenosti 70km od Beograda i 50km od Kragujevca. U okolini Aranđelovca se nalaze rudnici sirove vatrostalne gline.

Adresa

Privredno društvo Emdi term doo 

Goce Delčeva 39 

34300 Aranđelovac 

Telefoni

Tel/fax 034 701 668

Mob.tel

060 52 59 199

063 259 199

064 46 80 801

Email

emditerm@gmail.com

Kontaktirajte nas